ابزار وبمستر

تعرفه خدمات – پیک شرق
نوعقیمت هر صفحه (تومان)
فارسی به چینی عمومی75,000
فارسی به چینی فوری130,000
فارسی به چینی تخصصی90,000
چینی به فارسی عمومی55,000
چینی به فارسی فوری75,000
چینی به فارسی تخصصی100,000
ترجمه شفاهیقیمت هر ساعت (تومان)
ترجمه پیاپی150,000
ترجمه همزمان200,000
مترجم همراه روزانه500,000
تدریس خصوصیقیمت هر جلسه (یک ساعت و نیم)
تدریس خصوصی (ترمیک سوال شود)80,000
*تفاوت ترجمه همزمان و پیاپی: مترجم همزمان، مترجمی است که در جلسات و همایش‌ها حضور داشته و بصورت همزمان و بدون مکث گوینده، سخن‌اش را ترجمه می‌کند. مترجم پیاپی، مترجمی است که پس از بیان چند جمله و مکث گوینده به ترجمه گفته‌هایش می‌پردازد.