ابزار وبمستر

نمایشگاه بین المللی منسوجات – پیک شرق

نمایشگاه بین المللی منسوجات

مترجم و نماینده شرکت منسوجات Aomian چین

در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات،محصولات نساجی،مواد اولیه،منسوجات خانگی و ماشین های گلدوزی