نوشته شده در آموزشی، کلیپ صوتی

مجموعه داستانی 心锁 (قفل قلب) با رویکرد آموزشی (بخش هفتم)

 

 

📚مجموعه داستانی 心锁 (بخش هفتم)

👁‍🗨در اینجا متن اصلی،(pinyin) و ترجمه داستان قرار داده شده است.

 

⚜️小吉寻声找去,那是厨房。

🅾️xiǎo jí xún shēng zhǎo qù, nàshi chúfáng。

✳️ا(xiaoji) صدا رو دنبال کرد؛صدا از داخل آشپزخونه میومد.

 

⚜️一个男人正背对 她,手里挥着一把斧子,疯狂地往地上砸去。

🅾️yī gè nánrén zhèng bèi duì tā, shǒulǐ huī zhe yī bǎ fǔzi, fēngkuáng de wǎng dìshang zá qù。

✳️داخل آشپزخونه یه مرد بود که پشتش به اون بود،توی دست مرد یه تیشه بود و داشت اونو دیوانه وار رو زمین می‌کوبید.

⚜️一下,两下… 小吉的心狂跳不已。

🅾️yīxià, liǎngxià… xiǎojí de xīn kuáng tiào bùyǐ。

✳️یه بار، دوبار…قلب(xiaoji) به تاپ تاپ افتاده بود

 

⚜️她背贴着墙壁,一步步蹭进房间。

🅾️tā bèi tiē zhe qiángbì, yī bùbù cèng jìn fángjiān。

✳️ا(xiaoji) پشتش رو به دیوار چسبوند و آروم آروم وارد آشپزخونه شد

 

⚜️看清楚了!男人砸的是地上的一把金色的小锁!

🅾️kàn qīngchu le! nánrén zá de shì dìshang de yī bǎ jīnsè de xiǎo suǒ!

✳️حالا معلوم شد چیه!چیزی که مرد داشت روش میکوبید یه قفل کوچک طلایی روی زمین بود!

 

⚜️锁开了。男人低头掀起木门,跳了进去。

🅾️suǒ kāi le。nánrén dītóu xiānqǐ mù mén, tiào le jìnqù。

✳️قفل باز شد، مرد همون طور که سرش پایین بود در چوبی رو بالا زد و پرید داخل

 

⚜️转眼间,他吃力地抱着一个女人上来。

🅾️zhuǎnyǎn jiān, tā chīlì de bào zhe yī gè nǚrén shànglái

✳️در یک چشم به هم زدن،مرد در حالی که یه دختر تو بغلش بود به سختی اومد بالا

 

⚜️他把女人轻轻放在地上,摇晃她,大声叫她的名字。

🅾️ tā bǎ nǚrén qīngqīng fàng zài dìshang, yáohuàng tā,dàshēng jiào tā de míngzi

✳️اون دختر رو خیلی آروم روی زمین گذاشت،تکونش داد و با صدای بلند اسمش رو فریاد زد

 

⚜️小吉惊恐地看着这一切,几乎连呼吸都快停止。

🅾️ xiǎo jí jīngkǒng de kàn zhe zhè yīqiè, jīhū lián hūxī dōu kuài tíngzhǐ

✳️ا(xiaoji) که از دیدن این صحنه ها وحشت کرده بود،نزدیک بود نفسش بند بياد

 

⚜️当男人抬起头,小吉能看清他的脸时,恐惧最终占胜了她。

🅾️ dāng nánrén táiqǐ tóu, xiǎo jí néng kànqīng tā de liǎn shí, kǒngjù zuìzhōng zhàn shèng le tā

✳️وقتی مرد سرش رو بالا آورد،(xiaoji) صورتش رو واضح دید و این جا بود که ترس تمام وجودش رو فرا گرفت

 

🀄️در این بخش لغات جدید این داستان و شکل تلفظ آن ها به همراه ترجمه فارسی قرار داده شده است :

 

✅斧子 fǔ zi تبر

✅疯狂 fēng kuáng دیوانه

✅墙壁 qiáng bì دیوار

✅蹭 cèng آرام راه رفتن

✅清楚 qīng chu واضح

✅转眼间 zhuǎn yǎn jiān در یک چشم به هم زدن

✅摇晃 yáo huàng تکان دادن

✅惊恐 jīng kǒng وحشت زده

✅恐惧 kǒng jù وحشت ،ترس

#داستان
#آموزشی

 

✔️شما عزیزان می توانید مطالب متنوع دیگر را در کانال تلگرام ما دنبال کنید.(لینک ورود به کانال بالای صفحه اصلی سایت)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *