نوشته شده در آموزشی، کلیپ صوتی

مجموعه داستانی 心锁 (قفل قلب) با رویکرد آموزشی(بخش ششم)

 

 

📚مجموعه داستانی 心锁 (بخش ششم)

👁‍🗨در اینجا متن اصلی،(pinyin) و ترجمه داستان قرار داده شده است.

 

🔘入夜,佛云山的风一阵紧似一阵。

⭕️rùyè, fúyún shān de fēng yīzhèn jǐn sì yīzhèn。

🔶در نیمه های شب،وزش باد روی کوه های (fuyun) شدید تر و شدید تر می شد.

🔘女生们都进入了梦乡。

⭕️nǚshēng men dōu jìnrù le mèngxiāng。

🔶دخترها همگی غرق در رویاهای خود به خواب رفته بودند.

🔘只有小吉,还看着天花板,回想着安亚的故事。

⭕️zhǐyǒu xiǎo jí, hái kàn zhe tiānhuābǎn, huíxiǎng zhe ānyà de gùshi。

🔶فقط (xiaoji) بود که هنوز داشت به سقف نگاه می کرد و به داستان (anya) فکر می کرد.

 

🔘故事中的小女孩多象自己啊!

⭕️gùshi zhōng de xiǎo nǚhái duō xiàng zìjǐ ā!

🔶با خودش گفت چه قدر دختر کوچولوی داخل داستان شبیه خود(anya) ست!

 

🔘难道,安亚讲的就是自己家的事情?

⭕️nándào, ānyà jiǎng de jiùshì zìjǐ jiāde
shìqing?

🔶نکنه داستانی که (anya) تعریف کرده ،داستان خانواده خودش بوده؟

 

🔘小吉想问安亚,又害怕知道答案。

⭕️ xiǎo jí xiǎng wèn ānyà, yòu hàipà zhīdào dá’àn 。

🔶ا(xiaoji) می خواست راجب این قضیه از (anya) بپرسه ،اما از اینکه جواب رو بفهمه وحشت داشت.

 

🔘不知过了多久,小吉发现自己从旅馆出来,走过一条小路,来到一座老宅前。

⭕️bùzhī guò le duōjiǔ, xiǎo jí fāxiàn zìjǐ cóng lǚguǎn chūlái, zǒuguò yī tiáo xiǎolù, láidào yī zuò lǎozhái qián。

🔶بعد از یه مدت زمان طولانی،(xiaoji) متوجه شد که بیرون هتل وایستاده،بعد از اینکه یه مسیر کوتاه رو طی کرد به یه خونه قدیمی رسید.

 

🔘她轻轻推开门,走进一个小院,一点灯光从一扇门里射出。

⭕️tā qīngqīng tuī kāimén, zǒujìn yī gè xiǎoyuàn,
yīdiǎn dēngguāng cóng yī shàn ménlǐ shèchū。

🔶اون خیلی آروم در رو هل داد و باز کرد و وارد یه حیاط کوچیک شد.درست در همین لحظه پرتوی نوری از لای یکی از درها بیرون زد.

🔘她走了进去。这是一间卧室,
衣橱很高,衣橱的门半开着。

⭕️tā zǒu le jìnqù。 zhè shì yī jiān wòshì, yīchú hěn gāo, yīchú de mén bàn kāi zhe。

🔶اون وارد اتاق شد.یه اتاق خواب بود،داخل اتاق یه کمد لباس خیلی بلند بود که یکی از درهاش نیمه باز بود.

🔘她拉开门,里面睡着一个穿粉裙子的小女孩,怀里抱着一个金发洋娃娃。

⭕️tā lā kāimén, lǐ miàn shuìzháo yī gè chuān fěn qúnzi de xiǎo nǚhái, huái lǐ bào zhe yī gè jīnfà yángwáwa。

🔶در کمد رو که باز کرد،دید که داخلش یه دختربچه با دامن صورتی و در حالی که یه عروسک بور تو بغلشه خوابیده بود.

🔘小吉不想吵醒小女孩,又把门轻轻关上。

⭕️xiǎo jí bùxiǎng chǎoxǐng xiǎo nǚhái, yòu bǎmén qīngqīng guānshàng。

🔶ا(xiaoji) که نمی خواست با سر وصداهاش دختر بچه رو بیدار کنه، دوباره در رو خیلی آروم بست.

 

🔘突然,外面传来很大的声响。

⭕️tūrán, wàimiàn chuánlái hěn dà de shēngxiǎng。

🔶یه دفعه از بیرون یه صدای خیلی بلند اومد.

 

 

 

🀄️در این بخش لغات جدید این داستان و شکل تلفظ آن ها به همراه ترجمه فارسی قرار داده شده است :

 

✅梦乡 mèng xiāng سرزمین رویاها

✅天花板 tiān huā bǎn سقف

✅答案 dá àn جواب، پاسخ

✅宅 zhái محل اقامت، خانه

✅卧室 wò shì اتاق خواب

✅衣橱 yī chú کمد لباس

✅洋娃娃 yáng wá wa عروسک

 

#آموزشی
#داستان

 

✔️شما عزیزان می توانید مطالب متنوع دیگر را در کانال تلگرام ما دنبال کنید.(لینک ورود به کانال بالای صفحه اصلی سایت)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *